OMEC26/2016
ID intern unic:  363503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 26
din  22.02.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 26.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 44-48     art Nr : 346
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                   Octavian CALMÎC


    Nr. 26. Chişinău, 22 februarie 2016.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 26 din 22.02.2016

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

583
„ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 01/2016 din 04 ianuarie 2015
Nr. 01/2016 din 11 ianuarie 2016
14.1
14.1
584
„ArtStiLux” S.R.L.
cod fiscal 1003600065018
Nr. 02/2016 din 18 ianuarie 2016
14.1
585
Î.C.S. „DI COSIMO” S.R.L.
cod fiscal 1006603001511
Nr. 14 din 04 ianuarie 2016
14.1
586
„CHERANG” S.R.L.
cod fiscal 1012600034193
Nr. 19M din 07 decembrie 2015
14.1
587
S.C. „CODRINAD” S.R.L.
cod fiscal 1006600030620
Nr. 1/2016 din 01 februarie 2016
14.1