HGA181/2016
ID intern unic:  363558
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 181
din  25.02.2016
сu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 212
    Abrogată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614

    MODIFICAT

    HG841 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.907


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                             Eduard Grama
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 181. Chişinău, 25 februarie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 181 din 25 februarie 2016

MODIFICĂRILE  ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG841 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.907]
    2. Hotărîrea Guvernului nr.60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.20-22, art.98), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2, ultimul alineat se abrogă;
    anexa nr.5 se abrogă.
    [Pct.3 abrogat prin HG841 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.907]
    [Pct.4 abrogat prin HG841 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.907]