OIFPSC161/2016
ID intern unic:  363709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 161
din  02.03.2016
cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de
utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin
Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014
Publicat : 11.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 392     Data intrarii in vigoare : 11.03.2016
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163–XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007),
ORDON:
    1. Se modifică Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014, după cum urmează:
    1) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Persoanele fizice, pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice, se vor autentifica pe portalul www.servicii.fisc.md.”;
    2) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Întocmirea, semnarea, transmiterea și recepționarea documentelor fiscale electronice se efectuează prin intermediul serviciilor fiscale electronice de pe portalul www.servicii.fisc.md. ”;
    3) se abrogă anexa nr. 2 la Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice;
    4) se abrogă anexa nr. 4 la Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice.
    2. Direcția monitorizare și dezvoltare informațională va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE SDTAT                                  Serghei PUȘCUȚA

    Nr. 161. Chişinău, 2 martie 2016.