OMEC38/2016
ID intern unic:  363785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 38
din  12.03.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 396
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                      Octavian CALMÎC


    Nr. 38. Chişinău, 12 martie 2016.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 38 din 12 martie 2016

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

588
„CARIA ART” S.R.L.
cod fiscal 1015611002313
Nr. 29 din 01 decembrie 2015
Nr. 32 din 01 decembrie 2015
14.1
14.1
589
Î.C.S. „MARTHATEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600059761
Nr. 25 din 27 ianuarie 2016
14.1
590
„TRANSCROMATIC” S.R.L.
cod fiscal 1004600058392
Nr. 01/06-02/16 din 25 ianuarie 2016
14.1
591
„ARTIZANA” S.A.
cod fiscal 1002600013012
Nr. 01/06-01/16 din 25 ianuarie 2016
14.1
592
Î.C.S. „ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 1/1 din 04 ianuarie 2016
Nr. 26 din 27 ianuarie 2016
14.1
14.1
593
S.C. „PANCOLOR ELIT” S.R.L.
cod fiscal 1007602001669
Nr. 10/2015 din 01 noiembrie 2015
Nr. 05/2016 din 01 martie 2016
14.1
14.1
594
„CODRINAD” S.R.L.
cod fiscal 1006600030620
Nr. 03/2-7/16 din 01 februarie 2015
 
14.1
 
595

Î.C.S. „LIMSTIL-CONFECŢII” S.R.L.

cod fiscal 1010600027432
Nr. 03/2016 din 04 ianuarie 2016
14.1
596
„ARACO EXIM” S.R.L.
cod fiscal 1014600041175
Nr. 2015/01AE din 16 octombrie 2015
14.1
 
597
„BOMBONEI MICI” S.R.L.
cod fiscal 1015602000533
Nr. 01/2015 din 18 februarie 2016
14.1
598
Î.M. „MOLITEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600068260
Nr. 17/GG/MOL din 17 decembrie 2015
14.1
599
S.C. „TEXAGROTEH” S.R.L.
cod fiscal 1006600054332
Nr.16/2016 din 26 februarie 2016
14.1