OMFC20/2016
ID intern unic:  363786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 20
din  29.02.2016
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinelor ministrului finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011
şi nr. 43 din 24 martie 2014

Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 397
    Întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit.a) al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, şi a pct.32 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1493), cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.117, art.914), conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă modificările la Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 43 din 24 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 92-98, art. 463), conform anexei nr. 2.

    MINISTRUL FINANȚELOR                          Octavian ARMAŞU

    Nr. 20. Chişinău, 29 februarie 2016.

Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 20 din 29.02.2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
la Ordinul ministrului finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr.83 din 7 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.117, art.914), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La Compartimentul II Contabilitate financiară Tema 18. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (I.F.R.S), punctul 5, cuvintele  „în estimările” se substituie cu cuvintele „ale estimărilor”.
    2. La Compartimentul VI Gestiunea tehnologiilor informaţionale  şi a sistemelor computerizate se exclude Nota.
    3. La Compartimentul „Bibliografie”, Manuale:
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
     „11. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004”;
    se completează cu punctele 12,13 şi 14 cu următorul cuprins:
    „12. Calcul tabelar Excel, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004.
    13. Baze de date Access, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004.
    14. Prezentări – Power Point, Manual, Ana Dulu, Bucureşti, Casa de Editură Andreco Educaţional, 2004”.

Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 20 din 29.02.2016

MODIFICĂRILE
la Ordinul ministrului finanţelor nr. 43 din 24 martie 2014
    1. Ordinul ministrului finanţelor nr. 43 din 24 martie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 92-98, art. 463), se modifică după cum urmează:
    1) din denumirea ordinului, cuvîntul „provizoriu” se exclude;
    2) la punctul 1, din partea dispozitivă a ordinului se exclude cuvîntul „provizoriu”;
    2. Anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr. 43 din 24 martie 2014 se modifică după cum urmează:
    1) din denumirea Regulamentului se exclude cuvîntul „provizoriu”;
    2) la punctul 1 al Regulamentului se exclude cuvîntul „provizoriu”.