OMFC21/2016
ID intern unic:  363787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 21
din  01.03.2016
privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 398     Data intrarii in vigoare : 01.03.2016
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități”:
    1.1. Denumirea codului 00047 ”Transferuri interbugetare categoriale” se modifică și va avea următorul cuprins:
    ”00047 Alte transferuri interbugetare”;
    1.2.    Se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
    ”00436 Contribuția autorităților publice locale pentru implementarea proiectelor finanțate de către donatorii externi”;
    ”00437 Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112”;
    ”70152 Proiectul ”Cooperarea cu SUA”;
    ”70153 Proiectul ”Cooperarea cu NATO”;
    ”70154 Proiectul ” Viitorul e în mîinile noastre - decizia ne aparține”;
    ”70155 Proiectul ”Crearea unei rețele trilaterale transfrontaliere pentru procesarea și comercializarea produselor locale tradiționale agroalimentare în zona transfrontalieră a Dunării de Jos”;
    ”70156 Proiectul ”Construcția sistemului de epurare în or. Drochia”;
    ”70157 Proiectul ”Reabilitarea sistemului de prelucrare a apelor reziduale la gimnaziul Dereneu”;
    ”70158 Proiectul ”Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc-bey, Complexului mortuar Elena Ioan Cuza și Conacului Blesciunov”;
    ”70159 Proiectul ”Rețea de formare profesională pentru administrația publică locală”;
    ”70160 Proiectul ”Energia – valoare transfrontalieră”;
    ”70161 Proiectul ”Unitate în diversitate – Schimburi de Artă și Meșteșuguri Tradiționale pentru Tineret”;
    ”70162 Proiectul ”Apă curată – pentru beneficiarii localității”;
    ”70163 Proiectul ”Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina”;
    ”70164 Proiectul ”Creșterea activității de siguranță a vieții în valea rîului Prut”;
    ”70165 Proiectul ”Îmbunătățirea condițiilor de învățămînt în instituția specializată grădinița-creșă nr.12 mun. Bălți”;
    ”70166 Proiectul ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”.
    2. În anexa nr.11 ”Clasificația economică”:
    2.1. Alineatul 19113 ”Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II” se completează cu elementul 191139, în următoarea redacție:
    ”191139 Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”;
    2.2. Alineatul 29113 ”Transferuri curente acordate cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II” se completează cu elementul 291139, în următoarea redacție:
    ”291139 Alte transferuri curente acordate cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”.
    3. În anexa nr.12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    3.1. După alineatul 191132 ”Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”, se completează cu alineatul 191139 în  următoarea redacție:
    ”191139 Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”;
    3.2. În conținutul articolului 281400 ”Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii” după sintagma ”penalităților etc.” se suplimentează cu cuvîntul  ”, inclusiv”;
    3.3. După alineatul 291132 ”Transferuri curente acordate cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”, se completează cu alineatul 291139 în următoarea redacție:
    ”291139 Alte transferuri curente acordate cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                      Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 21. Chişinău, 1 martie 2016.