OMAIAC35/2016
ID intern unic:  363793
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 35
din  24.02.2016
cu privire la modificarea Ordinului nr.120 din 17 iunie 2015
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 404
    În temeiul deciziei Comisiei centrale de examinare a dosarelor de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri, consemnat în procesul-verbal nr. 7/2016 din 27.01.2016,
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.120 din 17 iunie 2015 „Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.1102) se modifică după cum urmează:
    1) Anexa nr.1, Tabelul A. „Lista întreprinderilor de producere a fructelor” la „Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014” se completează cu rîndurile „721”, „761” și „1081”, cu următorul cuprins:
„721

GȚ „Tamara Barbu”

Barbu Tamara

079686805

s. Pelivan, r. Orhei

prune
 
 
 
 
 
 
761

GȚ „Ulinici Tudor”

Ulinici Tudor

026465269

s. Vărzărești

prune
 
 
 
 
 
 
1081

SRL „Crismiana Com”

Palii Tamara

069129251

str. M. Sadoveanu 4/1. ap. 48

mere, prune”

    2) Anexa nr. 4 „Lista colectorilor de struguri contractaţi de către întreprinderile de procesare în anul 2014” la „Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014” se completează cu rîndurile „14” și „15”, cu următorul cuprins:
„14

SRL „Com-Ler-Expo”

1014611000806

str. Lenina 2A, or. Comrat

Baicotari Ivan

079707505

SRL „Nexovin”

15

SRL „Sadac Agro”

1002605001470

s. Sadaclia, r. Basarabeasca

Prohnițchi Nicolae

069102290

ÎM „Chateau Vartely” SRL”

    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vlad Loghin, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                  Eduard GRAMA


    Nr. 35. Chişinău, 24 februarie 2016.