LPC22/2016
ID intern unic:  363863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  04.03.2016
pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local
Publicat : 22.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 68     art Nr : 111
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 24 alineatul (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, cuvintele „în mărime de cel puțin 2 salarii minime” se substituie cu cuvintele „în mărimea stabilită de către consiliul respectiv”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 22. Chișinău, 4 martie 2016.