OMTIDC36/2016
ID intern unic:  364056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 36
din  15.02.2016
cu privire la modificarea Ordinului nr. 9 din 10.02.2015 cu privire
 la elaborarea Programelor de formare profesională
continuă
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 465     Data intrarii in vigoare : 01.04.2016
    În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) - (2) din Legea nr. 150 din 17.07.2014 privind aprobarea Codului transporturilor rutiere, art. 8 lit. c) din Legea nr. 109 din 19.06.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2011 privind aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Infra-structurii Drumurilor, și în scopul realizării unei politici de stat unice în domeniul formării profesionale continue,
ORDON:
    1. Anexa nr. 2 „Tematica și repartizarea orientativă a orelor” la Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 9 din 10.02.2015 se completează conform Anexei.
    2. Agenția Națională Transport Auto va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                          Iurie CHIRINCIUC

    Nr. 36. Chişinău, 15 februarie 2016.

   
anexa