OMAIAC65/2016
ID intern unic:  364269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 65
din  25.03.2016
cu privire la modificarea Ordinului nr.120 din 17 iunie 2015
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 541
    În temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 229 din 2 martie 2016 cu privire la numirea în funcție a domnului Iurie Ușurelu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 255),
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.120 din 17 iunie 2015 „Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.1102) se modifică după cum urmează:
    1) la pct. 2, sintagma „Vlad Loghin”, se substituie cu sintagma „Iurie Ușurelu”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Iurie Ușurelu, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                     Eduard GRAMA

    Nr. 65. Chişinău, 25 martie  2016.