OMTIDM81/2016
ID intern unic:  364426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 81
din  08.04.2016
cu privire la modificarea Ordinului nr. 9 din 10.02.2015
cu privire la elaborarea Programelor de formare
profesională continuă
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 621     Data intrarii in vigoare : 22.04.2016
    MODIFICAT
   
OMTID215 din 12.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1829; în vigoare 04.11.16


    În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) - (2) din Legea nr. 150 din 17.07.2014 privind aprobarea Codului transporturilor rutiere, art. 8 lit. c) din Legea nr. 109 din 19.06.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, cu Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2011 privind aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, precum și în scopul realizării unei politici de stat unice în domeniul formării profesionale continue,
ORDON:
    1. Anexa nr. 2 „Tematica și repartizarea orientativă a orelor” la Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 9 din 10.02.2015 se completează conform Anexei.
    2. Agenția Națională Transport Auto va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Agenția va elibera din oficiu certificate de competență profesională conducătorilor auto (troleibuz), persoanelor care au absolvit școala auto în perioada 2014 – 2016, la solicitarea acestora, în baza permiselor de conducere de categoria respectivă.
    5. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în seama dlui Serghei Bucătaru, viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ȘI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                     Iurie CHIRINCIUC

    Nr. 81. Chişinău, 8 aprilie 2016.


Anexă


    19. Conducător auto transport persoane (troleibuz)

Tematica
Numărul de ore
Pregătirea
inițială
Pregătirea periodică
 1. Sistemul electric de tracțiune:

 tipurile, componentele şi caracteristicile sistemului electric de tracțiune: motor, transmisie, limitări impuse de rețeaua bifilară, macazuri, încrucișări, operarea   captatoarelor.

 
2

 2. Caracteristicile tehnice şi funcționarea dispozitivelor de siguranță pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura şi pentru a preveni disfuncționalitățile specifice:

 - circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a frânelor, frânarea cu motorul electric, utilizarea inerției vehiculului, sistemele de direcție, suspensie, climatizare, comportament în caz de defecțiune.

 
2
 3. Siguranța şi confortul pasagerilor

- echilibrul mișcărilor longitudinale şi laterale, utilizarea drumurilor împreună cu alți utilizatori, poziția pe șosea,

- frânarea treptată/lină, folosirea consolelor,

- utilizarea de infrastructuri specifice (spații publice, benzi de circulație rezervate),

- realizarea unei armonii între conducerea în siguranță şi celelalte funcții ale conducătorului auto,

- interacțiunea cu pasagerii,

- caracteristicile şi sistemele specifice ale transportului anumitor categorii de călători (persoane cu dizabilități, copii),

- echipamente de siguranță la bordul troleibuzului.

 
2

 4. Mediul social al transportului cu troleibuzul şi normele care îl reglementează:

- mediului social al transportului cu troleibuzul,

- drepturile şi obligațiile conducătorului auto în ceea ce privește pregătirea profesională,

- contractul de angajare al conducătorului auto,
- clauze contractuale,
- responsabilitățile conducătorului auto,

- avantajele şi dezavantajele transportului cu troleibuzul în raport cu alte mijloace de transport urban,

reglementări specifice:

- înregistrarea troleibuzelor,
- inspecția tehnică periodică,
- documente specifice.
 
2

 5. Riscurile rutiere și accidentele de muncă:

- tipologia accidentelor de muncă din sectorul transporturilor,

- statisticile accidentelor de circulație,
- implicarea troleibuzelor,
- consecințele umane, materiale şi financiare,

- principii şi modalități de corectare a atitudinilor şicomportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă.

 
2

 6. Prevenirea infracționalității în mijloacele de transport în comun:

- informaţii generale, implicații pentru conducătorii auto,

- tipuri specifice de infracțiuni care sunt comise în vehiculele pentru transportul în comun,

- modalități de acțiune.
 
2
 

 7. Prevenirea riscurilor fizice: principiile ergonomice:

- gesturile şi pozițiile care implică riscuri,
- condiția fizică, protecția personală.
 
 
1

 8. Conștientizarea importanței stării fizice şi mentale:

- principiile unei alimentații sănătoase şi echilibrate,

- efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanțe susceptibile de a modifica comportamentul,

-simptomele, cauzele şi efectele oboselii şi stresului,
- rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă.
 
1

 9. Capacitatea de a evalua corect şi de a acționa în situații de urgență:

- evaluarea situației,
- evitarea supraaccidentelor,
- solicitarea de ajutor,
- asistența răniților şi acordarea primului ajutor,
- acțiuni în caz de incendiu,
- evacuarea persoanelor transportate din troleibuz,
- asigurarea siguranţei tuturor călătorilor,

- principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

- tehnici de control dinamic al vehiculului în situațiile derapajului, ale frânării de urgență şi ale evitării de urgență a unui obstacol,

- exerciții practice sau vizualizare de materiale video.
 
3

 10. Relația dintre comportamentul conducătorului auto şi imaginea întreprinderii:

- importanța pentru întreprindere a calității prestației conducătorului auto,

- diferitele roluri ale conducătorului auto,

- diferiții interlocutori potențiali ai conducătorului auto,

- întreținerea autovehiculului,
- organizarea muncii,

- consecințele pe plan comercial şi financiar ale unei dispute.

 
1
TOTAL
 
18
 
    [Anexa modificată prin OMTID215 din 12.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1829; în vigoare 04.11.16]