LPC51/2016
ID intern unic:  364508
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 51
din  31.03.2016
pentru modificarea articolului 771 din
Codul contravențional al Republicii Moldova
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 229
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 771 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art.15), cu modificările ulterioare, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 51. Chișinău, 31 martie 2016.