OMEC68/2016
ID intern unic:  364555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 68
din  20.04.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 691
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                          Octavian CALMÎC


    Nr. 68. Chişinău, 20 aprilie 2016.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 68 din 20.04.2016
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a
tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
600
Î. M. „ARTEMAGLIA COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1004601004167
Nr. 01/06-05/16 din 11 februarie 2016
Nr. 05 din 04 ianuarie 2016
14.1
14.1
601
Î.C.S. „STEAUA-REDS” S.A.
cod fiscal 1003600134099
Nr. 07/2016 din 09 martie 2016
14.1
602
„PROELNICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
Nr. 06/2016 din 01 martie 2016
 
14.1
 
603
„LORIDON GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1013600015863
Nr. 2013 din 17 decembrie 2015
Nr. 20/01 din 10 martie 2016
14.1
14.1
604
„CASA DE CAFEA IACOBAN” S.R.L.
cod fiscal 1008605004657
Nr. 14/2016 din 01 februarie 2016
 
14.1
 
605
„RAMICONF-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1003606015428
F/nr. din 15 martie 2016
14.1
606
Î.C.S. „SOTEX-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1002600004096
Nr. 21/01 din 13 martie 2016
14.1
607
„VOMOS GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1006600004094
Nr. 23/01 din 05 aprilie 2016
Nr. 23/01 din 05 aprilie 2016
14.1
14.1
608
„ACTIVETECH” S.R.L.
cod fiscal 1014600037051
Nr. 18/01 din 12 februarie 2016
14.1
609
Î.C.S. „DELTATECH” S.R.L.
cod fiscal 1012600012902
Nr. 160328 din 28 martie 2016
Nr. 22/01 din 16 martie 2016
14.1
14.1
610
S.C. „TEXAGROTEH” S.R.L.
cod fiscal 1006600054332
Nr. 19/01 din 02 martie 2016
14.1
611
Î.C.S. „LINSTIL-CONFECȚII” S.R.L.
cod fiscal 1010600027432
Nr. 17/2016 din 30 martie 2016
14.1
612
Î.S. „RUSSCA”
cod fiscal 1003605003817
Nr. 12/12-15 din 01 decembrie 2015
15.2
613
Î.M. „MOLITEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600068260
Nr. 18/GG/MOL din 01 aprilie 2016
14.1
614
Î.M. „EUROTEXTILE” S.R.L.
cod fiscal 1003600064114
Nr. 19/GG/ET din 01 aprilie 2016
14.1
615
„GEOTEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012602005179
Nr. 4/2016 din 12 aprilie 2016
14.1
616
Î.C.S. „ASENA-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1002600017803
Nr. 3/2016 din 12 aprilie 2016
14.1