OMFC36/2015
ID intern unic:  364556
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 36
din  01.04.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 692     Data intrarii in vigoare : 01.04.2016
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități” se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
    „00438 Întreținerea consultanților străini;
    00439 Organizarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova;
    00440 Activitatea Serviciului de sînge;
    00441 Întreținerea Agenției de Transplant;
    00442 Compensarea veniturilor ratate a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;
    00443 Amenajarea și întreținerea pășunilor și fînețelor;
    00444 Rețele de gaze naturale;
    70167 Proiectul ”Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral”;
    70168 Proiectul ”Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)”;
    70169 Proiectul ”Celebrarea Multiculturalității – Aici și Acum;
    70170 Proiectul ”Soluții inovative în domeniul prevenirii corupției”;
    70171 Proiectul ”Combaterea pornografiei infantile””.
    2. În anexa nr. 10 „Clasificația surselor” din punctul 5.2 „Lista de coduri pe componentele de surse la cheltuieli” se exclud următoarele poziții:
    „S3S4 405 Fondul național de dezvoltare regională;
    S3S4 407 Proiectele din sfera științei și inovării”.
    3. În anexa 11 „Clasificaţia economică”:
    3.1. Denumirile elementelor 143321 și 143322 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    ”143321 Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat;
    143322 Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală”.
    3.2. Denumirile alineatului 29144 și elementului 291440 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    ”29144 Transferuri capitale acordate cu destinație generală între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I;
    291440 Transferuri capitale acordate cu destinație generală între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I”.
    4. În anexa nr.12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    4.1. În conținutul articolului 281230 ”Alte plăți asociate cu bursele”, după cuvintele ”burse de studii”, se introduce textul ”, burse pentru cercetători științifici din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, bursele CEEPUS”.
    4.2. Denumirile elementelor 143321 și 143322 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    ”143321 Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat;
    143322 Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                          Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 36. Chişinău, 1 aprilie 2016.