OMFC48/2016
ID intern unic:  364557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 48
din  13.04.2016
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 693     Data intrarii in vigoare : 29.04.2016
    În temeiul articolului 11 alineatul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul ajustării Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
ORDON:
    În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele modificări şi completări.
    În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1. În capitolul II „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar”,
    1.1. Denumirea subcontului de nivelul II 114532 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
Clasa
Grupa de conturi
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
1
 
 
VENITURI
 
 
114
 

IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII

 
 
 
114532

Plăți pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național, acumulate prin intermediul Serviciului Vamal

P
    1.2. Se introduc subconturi de nivelul II, cu următorul conţinut:
Clasa
Grupa de conturi
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
1
 
 
VENITURI
 
 
191
 
TRANSFERURI PRIMITE ÎNTRE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETELE LOCALE
 
 
 
191139

 Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

P
2
 
 
CHELTUIELI
 
 
263
 

GRANTURI OFERITE PERSOANELOR FIZICE

 
 
 
263000
Granturi oferite persoanelor fizice
A
 
281
 
ALTE CHELTUIELI CURENTE
 
 
 
281600

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice

A
 
291
 
TRANSFERURI ACORDATE ÎNTRE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETELE LOCALE
 
 
 
291139

Alte transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

A
3
 
 
ACTIVE NEFINANCIARE
 
 
319
 

INVESTIŢII CAPITALE ÎN ACTIVE ÎN CURS DE EXECUŢIE

 
 
 
319240
Pregătirea proiectelor
A
4
 
 
ACTIVE FINANCIARE
 
 
471
 

ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE

 
 
 
471330

Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare

A
 
 
471340

Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare

P
 
472
 

ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INSTITUȚIILOR FINANCIARE

 
 
 
472430

Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare

A
 
 
472440

Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare

P
    2. În capitolul III „Modul de aplicare al Planului de conturi contabile în sistemul bugetar”,
    2.1. Punctul 3.1.22,
    2.1.1. Pe tot parcursul punctului, denumirea subcontului de nivelul II 114532 “Plată pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului” se substituie cu ”Plăți pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național, acumulate prin intermediul Serviciului Vamal”.
    2.1.2. Descrierea subcontului de nivelul II 114532 “Plată pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 114532 ”Plăți pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național, acumulate prin intermediul Serviciului Vamal” se reflectă veniturile calculate/încasate din plata pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național, acumulate prin intermediul Serviciului Vamal.”.
    2.2. Punctul 3.1.82,
    2.2.1. Descrierea subcontului de nivelul I 19113 “Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se completează cu un subcont de nivelul II cu următoarea denumire:
    “191139 “Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II””.
    2.2.2. După descrierea subcontului de nivelul II 191132 “Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 191139 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 191139 “Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se reflectă veniturile din alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II.”.
    2.3. În punctul 3.2.6, textul “La acest cont nu se reflectă serviciile prestate de către persoanele fizice în baza contractelor de prestări de servicii, lucrări, precum și cele din cadrul proiectelor finanțate din surse externe. Acestea se reflectă la conturile relevante ale grupei de conturi 222 ”Servicii”.” se substituie cu ”La acest cont nu se reflectă cheltuielile aferente serviciilor prestate de către persoanele fizice în baza contractelor de prestări de servicii, acestea fiind reflectate la conturile relevante ale grupei de conturi 222 ”Servicii”, cheltuielile aferente contractelor cu persoanele fizice din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, precum și cele aferente contractelor de muncă cu persoanele fizice, care nu ocupă funcții instituite în structura autorităților/instituțiilor bugetare, care se reflectă la subcontul de nivelul II 281600 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice.”.
    2.4. În punctul 3.2.38, subclasa 26 „Granturi acordate”,
    2.4.1. În alineatul unu, după sintagma „organizațiilor internaționale” se introduce sintagma „și persoanelor fizice.”.
    2.4.2. După grupa de conturi 262 “Granturi acordate organizațiilor internaționale” se introduce grupa de conturi 263 cu următoarea denumire:
    “263 ”Granturi oferite persoanelor fizice””.
    2.4.3. În punctul 3.2.40, după descrierea grupei de conturi 262 ”Granturi acordate organizațiilor internaționale” se introduce descrierea grupei de conturi 263 ”Granturi oferite persoanelor fizice”, în următoarea redacție:
    “Grupa de conturi 263 ”Granturi oferite persoanelor fizice”
    Grupa de conturi 263 ”Granturi oferite persoanelor fizice” cuprinde următorul cont:
    2630 ”Granturi oferite persoanelor fizice”.
    În debitul acestui cont se reflectă cheltuielile aferente granturilor oferite persoanelor fizice, iar în credit – trecerea la sfîrşitul anului a cheltuielilor la rezultatul financiar.
    Contul 2630 ”Granturi oferite persoanelor fizice” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    26300 “Granturi oferite persoanelor fizice”
    Subcontul de nivelul I 26300 “Granturi oferite persoanelor fizice” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    263000 “Granturi oferite persoanelor fizice”
    La subcontul de nivelul II 263000 „Granturi oferite persoanelor fizice” se reflectă cheltuielile efectuate din contul proiectelor cu finanțare externă pentru acordarea granturilor persoanelor fizice.”.
    2.5. În punctul 3.2.44, după contul 2815 “Rambursarea alocațiilor din anii precedenți” se introduce contul 2816 cu următoarea denumire:
    “2816 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice””.
    2.6. În punctul 3.2.48, în descrierea subcontului de nivelul II 281400 „Taxe, amenzi, penalităţi şi alte plăţi obligatorii”, după sintagma „penalităților etc.” se introduce sintagma ”, inclusiv”.
    2.7. După punctul 3.2.49 se introduce punctul 3.2.50, în următoarea redacție:
    “3.2.50. Contul 2816 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente contractelor individuale de muncă și de prestare a serviciilor cu persoanele fizice din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, precum și contractelor individuale de muncă cu persoanele fizice, care nu ocupă funcții instituite în structura autorităților/instituțiilor bugetare, pentru efectuarea unor lucrări/munci sau activități specifice pe un termen determinat în cadrul autorităților/instituțiilor.
    În debitul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor aferente contractelor individuale de muncă și de prestare a serviciilor cu persoanele fizice, iar în credit – trecerea la sfîrşitul anului a cheltuielilor la rezultatul financiar.
    Contul 2816 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” cuprinde subcontul de nivelul I:
    28160 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”
    Subcontul de nivelul I 28160 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” cuprinde subcontul de nivelul II:
    281600 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”
    La subcontul de nivelul II 281600 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” se reflectă cheltuielile aferente contractelor individuale de muncă și de prestare a serviciilor cu persoanele fizice din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, precum și contractelor individuale de muncă cu persoanele fizice, care nu ocupă funcții instituite în structura autorităților/instituțiilor bugetare, pentru efectuarea unor lucrări/munci sau activități specifice pe un termen determinat în cadrul autorităților/instituțiilor.”.
    2.8. În punctul 3.2.51, în descrierea subcontului de nivelul II 281800 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor”, după sintagma “instituțiile de învățămînt” se introduce sintagma „și indemnizațiile membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituțională”.
    2.9. Punctul 3.2.62,
    2.9.1. Descrierea subcontului de nivelul I 29113 “Transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se completează cu un subcont de nivelul II cu următoarea denumire:
    “291139 “Alte transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II””.
    2.9.2. După descrierea subcontului de nivelul II 291132 “Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 291139 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 291139 “Alte transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se reflectă mijloace financiare alocate sub formă de alte transferuri curente cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II”.
    2.10. În punctul 3.3.34, alineatul “documentaţiei pentru lucrări de proiectare, indiferent de valoarea lor” se exclude.
    2.11. În punctul 3.3.41,
    2.11.1. După subcontul de nivelul I 31923 „Instalații de transmisie în curs de execuție” se introduce subcontul de nivelul I 31924 cu următoarea denumire:
    “31924 „Pregătirea proiectelor””.
    2.11.2. După descrierea subcontului de nivelul I 31923 „Instalaţii de transmisie în curs de execuţie” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 31924 „Pregătirea proiectelor” în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 31924 „Pregătirea proiectelor” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    319240 „Pregătirea proiectelor”
    La subcontul de nivelul II 319240 „Pregătirea proiectelor” se ţine evidenţa cheltuielilor privind elaborarea studiului de prefezabilitate şi fezabilitate; verificarea/expertiza documentaţiei de fezabilitate, executarea lucrărilor de cercetări şi prospectări; organizarea licitaţiilor pentru proiectarea; elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz; verificarea/expertiza documentaţiei de proiect şi deviz; avizarea cu plată, obţinerea prescripţiilor tehnice şi a autorizaţiilor cu plată, obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea lui, autorizaţia de construire şi alte cheltuieli, ce ţin de perfectarea documentaţiei de proiect şi deviz.”.
    2.12. În punctul 3.3.131, alineatul unu, după sintagma „se ține evidența veselei” se introduce sintagma „hranei pentru animale și rachetelor antigrindină”.
    2.13. În grupa de conturi 471 „Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare”,
    2.13.1. Descrierea contului 4713 ”Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare” se completează cu subconturi de nivelul I cu următoarea denumire:
    “47133 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare”
    47134 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare””.
    2.13.2. După descrierea subcontului de nivelul II 471320 „Rambursarea împrumuturilor recreditate instituțiilor nefinanciare” se introduce descrierea subconturilor de nivelul I în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 47133 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    471330 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare
    La subcontul de nivelul II 471330 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare” se ține evidența împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare.
    Subcontul de nivelul I 47134 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    471340 ” Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare”
    La subcontul de nivelul II 471340 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare” se ține evidența împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare.”.
    2.14. În grupa de conturi 472 „Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare”,
    2.14.1. Descrierea contului 4724 „Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare” se completează cu subconturi de nivelul I cu următoarea denumire:
    “47243 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare”
    47244 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare””.
    2.14.2. După descrierea subcontului de nivelul II 472420 „Rambursarea împrumuturilor recreditate instituțiilor financiare” se introduce descrierea subconturilor de nivelul I, în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 47243 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    472430 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare”
    La subcontul de nivelul II 472430 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare” se ține evidența împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare.
    Subconturi de nivelul I 47244 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    472440 „Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare”
    La subcontul de nivelul II 472440 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare” se ține evidența împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare.”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                            Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 48. Chişinău, 13 aprilie 2016.