LPM11/2016
ID intern unic:  364615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 11
din  26.02.2016
pentru modificarea și completarea articolului 66
din Codul audiovizualului al Republicii Moldova
nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 240
    MODIFICAT
   
LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 66 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (3), cuvîntul „cinci” se substituie cu cuvîntul „două”, iar în final se completează cu cuvintele „și poate fi acționar majoritar la cel mult doi radiodifuzori”;
    alineatul (4) se abrogă.
    [Art.II abrogat prin LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 11. Chișinău, 26 februarie 2016.