HGC507/2016
ID intern unic:  364642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 507
din  25.04.2016
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 574
    În conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 397), se modifică și se completează după cum urmează:
    în Hotărîre:
    punctul 1 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Lista plantelor, produselor vegetale și a bunurilor conexe, originare din Republica Moldova și din alte țări, care trebuie supuse controlului fitosanitar, înainte de a fi puse în circulație pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei nr. 4”;
    la punctul 2, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    se completează cu anexa nr.4 cu următorul cuprins:

    anexa nr.4

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                         Andrei Galbur
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                       Eduard Grama
    Ministrul finanţelor                                             Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                Vladimir Cebotari

    Nr. 507. Chişinău, 25 aprilie 2016.