EMO123/2016
ID intern unic:  364680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 123
din  06.05.2016
E R A T Ă
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 69
    La  punctul 3 din Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.404 din 6 aprilie 2016 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor de control și combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă la animale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.465),  cifra „8” se va citi „18”.