HGC577/2016
ID intern unic:  364807
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 577
din  06.05.2016
сu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire
a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de
producere, dar nu mai mult  de 180 de zile,
la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele
de completare importate pentru
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 359
din 26 mai 2014
Publicat : 13.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 128-133     art Nr : 632
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţiile 17-19  cu următorul cuprins:

„17.
SRL „Flumed Farm”
1006600035278
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
18.
SRL „WISSMATEC”
1007600060642

Fabricarea construcțiilor din metal

19.
SRL „Șaltoianca”
1003600012894

Cercetare şi dezvoltare în științe fizice şi naturale”.


    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                         Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                          Octavian Armaşu

    Nr. 577. Chişinău, 6 mai 2016.