LPC88/2016
ID intern unic:  364859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 88
din  28.04.2016
pentru modificarea şi completarea articolului V din
Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea

și completarea unor acte legislative
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 277
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul V din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 505), cu modificările ulterioare:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care, după indexarea pensiilor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cuantumul pensiei indexate va depăşi 1500 de lei, beneficiarilor de pensii stipulaţi la articolele I, II şi III din prezenta lege li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportului financiar de stat de pînă la indexare şi cuantumul pensiei indexate.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege se va aplica inclusiv pentru beneficiarii de suport financiar de stat de pînă la indexarea pensiilor din 1 aprilie 2016.
    (2) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 88. Chişinău, 28 aprilie 2016.