LPC91/2016
ID intern unic:  364861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 91
din  13.05.2016
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 279
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (135) va avea următorul cuprins:
    „(135) Mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anii 2016–2017:
    a) se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero;
    b) se vor importa cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată.”
    Art. II. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28, litera t1) va avea următorul cuprins:
    „t1) mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anii 2016–2017;”.
    2. Punctul 14 din nota la anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
    „14. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile şi serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anii 2016–2017.”
    Art. III. – Se permite Ministerului Finanțelor să efectueze plăți anticipate de pînă la 50% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru procurarea de materiale, utilaje, echipamente și mobilier, confirmînd ulterior sumele plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune, în vederea reparației capitale a clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 105, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
                           Andrian CANDU

    Nr. 91. Chişinău, 13 mai 2016.