RMO134/2016
ID intern unic:  364914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 134
din  20.05.2016
R E C T I F I C A R E
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 102
     Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 6 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-133 din 13 mai 2016) va avea următoarea variantă:

„LISTA
mărfurilor originare din Ucraina la introducerea cărora
pe teritoriul Republicii Moldova nu se aplică taxele vamale, în limita
cotelor stabilite conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Codul
din Nomenclatura combinată a mărfurilor 

Denumirea mărfii 

Volumul contingentului tarifar, tone

0402* 

Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahar sau alţi îndulcitori

1000
0403* 

Lapte acru, lapte şi smîntînă covăsite, iaurt, chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

1000
0405 

Unt şi alte grăsimi care provenite din lapte; pastă din lapte pentru tartine

750
0406
Brînzeturi şi caş
2105 00 

ngheţate şi alte produse similare sub formă de îngheţată, comestibile, cu sau fără cacao

1601 00

Cîrnaţi, cîrnăciori, salamuri şi produse similare, din carne, din organe sau din sînge; preparate alimentare pe baza acestor produse

200
1602

Alte preparate şi conserve din carne, din organe sau din sînge

2523 

Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite “clinkers”), chiar colorate

500

    * Cu excepţia laptelui în vrac şi laptelui praf (HS 0401 şi HS 0402 10 190) importate de către producătorii şi procesatorii de lapte.”