HGC635/2016
ID intern unic:  365059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 635
din  23.05.2016
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept
de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele
de completare  importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359
din 26 mai 2014
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 694
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţia 20 cu următorul cuprins:
„20.
SRL „Gloria Impex”
1010600007773
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale”.


    PRIM-MINISTRU                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                       Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                        Octavian Armaşu

    Nr. 635. Chişinău, 23 mai 2016.