OMFC63/2016
ID intern unic:  365072
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 63
din  10.05.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 922     Data intrarii in vigoare : 10.05.2016
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități” se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
    „00445  Măsuri de supraveghere a animalelor fără stăpîn”;
    „70172  Proiectul  ”Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”;
    „70173  Proiectul ”Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor”;
    „70174  Proiectul  ”Fanfarele străbat hotarele”;
    „70175  Proiectul ”Bijuterii medievale: Cetățile Hotin-Soroca-Suceava”.
    2. În anexa nr. 10 „Clasificația surselor”:
    2.1. În punctul 5.2 „Lista de coduri pe componentele de surse la cheltuieli” S3S4 se introduc următoarele poziții:
    „408  Indemnizații unice pentru construcția/procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”;
    „409  Compensații victimelor represiunilor politice și compensația  pentru conectarea la conducta de gaze naturale”.
    2.2. În punctul 6 ”Lista de coduri pe originea sursei de venituri” S5S6 se introduc următoarele poziții:
    ”2097  Agenția austriacă pentru dezvoltare”;
    ”2098  Agenția elvețiană pentru dezvoltare și cooperare”.
    3. În anexa 11 „Clasificaţia economică”:
    3.1. La capitolul 113:
    3.1.1.Denumirea capitolului se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „113 Impozite pe proprietate”.
    3.1.2. Se completează cu articolul, alineatul și elementul respectiv, în următoarea redacție:
     „1136 Alte impozite pe proprietate
    11361 Impozitul pe avere
    113611 Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat”.
    3.2.La alineatul 14224 „Plăți administrative”:
    3.2.1.Denumirea elementului 142243 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „142243 Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”;
    3.2.2.Se completează cu elementele respective în următoarea redacție:
    „142248 Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”;
    „142249 Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”.
    3.3. Alineatele 19111 ”Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” și 19121 ”Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se completează cu următoarele elemente corespunzător:
    ”191115 Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”;
    ”191215 Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    3.4. Alineatele 29111 ”Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” și 29121 ”Transferuri curente acordate cu destinație speciale între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I” se completează cu următoarele elemente corespunzător:
    ”291115 Alte transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”;
    ”291215 Alte transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    4. În anexa nr.12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    4.1. Denumirea capitolului 113000 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „113000 Impozite pe proprietate”
    4.2. După descrierea elementului 113313 „Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I” se completează cu articolul, alineatul și elementul respectiv în următoarea redacție:
    „113600 Alte impozite pe proprietate
    Acest articol include impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice care sunt proprietarii a bunurilor imobile pe teritoriul Republicii Moldova, și care nu sunt incluse în articolele 1131, 1132 și 1133.
     „113610 Impozitul pe avere
    113611 Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat”
    4.3. Denumirea elementului 142243 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „142243 Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”.
    4.4. După elementul 142247 „Plata de risc” se introduc următoarele elemente cu denumirile corespunzătoare:
    „142248 Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”;
    142249 Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”.
    4.5. După elementul 191114 se introduce elementul 191115 cu următoarea denumire:
    ”191115 Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”.
    4.6. După elementul 191214 se introduce elementul 191215 cu următoarea denumire:
    ”191215 Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    4.7.  După elementul 291114 se introduce elementul 291115 cu următoarea denumire:
    ”291115 Alte transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”.
    4.8. După elementul 291214 se introduce elementul 291215 cu următoarea denumire:
    ”291215 Alte transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    4.9. În descrierea capitolului 333000 ”Produse alimentare”, după cuvintele ”procurarea produselor alimentare” se introduc cuvintele ”(inclusiv apa potabilă)”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                         Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 63. Chişinău, 10 mai 2016.