OMFC64/2016
ID intern unic:  365073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 64
din  12.05.2016
cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiei
de certificare a auditorilor interni din sectorul public
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 923     Data intrarii in vigoare : 27.05.2016
        În vederea realizării prevederilor articolului 29 litera b) din Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. Se aprobă modificările în Anexa nr. 2 din Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.1132), şi anume:
    - sintagma „Valeriu BABĂRĂ - vicedirector al Inspecţiei financiare” se substituie cu sintagma „Ion BORTA - vicedirector al Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor”;
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL
FINANȚELOR                                 Octavian ARMAŞU

    Nr. 64. Chişinău, 12 mai 2016.