OSVC162/2016
ID intern unic:  365082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 162
din  18.05.2016
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 932     Data intrarii in vigoare : 27.05.2016
    În vederea simplificării procedurilor vamale aferente importului/exportului şi a realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 904 din 13.11.2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor” (Monitorul Oficial 2013, nr. 258-261, art. 1002), cu modificarea și completarea ulterioară,
ORDON:
    1. Se suplimentează anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” nr. 346-O din 24.12.2009 cu următorul punct:
3058
Rîbnița feroviar (PVE)

    2. În vederea executării prezentului Ordin, Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu a prevederilor prezentului Ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei dezvoltare informaţională.
    5. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Vitalie VRABIE

    Nr. 162-O. Chişinău, 18 mai 2016.