OMMPSFC94/2016
ID intern unic:  365135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 94
din  16.05.2016
cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2016
la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova
(CORM 006-14)
Publicat : 31.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 150     art Nr : 989
    În conformitate cu procedura stabilită de  modificare și completare a Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14),
ORDON:
    1. Se aprobă Modificarea nr. 1/2016 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web a ministerului.

    MINISTRUL MUNCII, PROTECȚIEI
    SOCIALE ȘI FAMILIEI                                                            Stela GRIGORAŞ

    Nr. 94. Chişinău, 16 mai 2016.Anexă
la Ordinul ministrului muncii,
protecției sociale și familiei
nr 94 din 16 mai 2016

MODIFICAREA nr. 1/2016
la Clasificatorul ocupațiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)

    Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova ( CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr.22 din 3 martie 2014 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 , nr.120-126, art.670) cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În partea 2 ” Descrierea grupelor de ocupații”:
    1) în grupa de bază 1111 „Legislatori, membri ai executivului și alți înalți demnitari”, titlul ocupației 111104 „Avocat parlamentar” se modifică după cum urmează:

Codul ocupației
Titlul ocupației
111104
Avocat al Poporului

    2) din grupa de bază 2221 „Asistenți medicali generaliști” de exclus următoarele poziții:

Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei funcției
222105
Asistent medical epidemiolog
2
222106
Asistent medical igienist
2
222109

Asistent medical în diagnostic de laborator

2
222113

Asistent medical în reabilitare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj, balneoterapie)

2

    3) în grupa de bază 3221 „Surori medicale”:
    a) poziția 322102 „Laborant în ocrotirea sănătății” se exclude;
    b) de completat cu următoarele poziții:

Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei funcției
322106
Asistent medical epidemiolog
2
322107
Asistent medical igienist
2
322108

Asistent medical în diagnostic de laborator

2
322109

Asistent medical în reabilitare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj, balneoterapie)

2

    4) în grupa de bază 3222 „Surori puericultoare”:
    a) în descrierea grupei, propoziția a doua de expus în următoarea redacție:
    „Aceștia pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătății, de tratament și de observare, stabilite de către specialiștii în medicină, inclusiv în obstetrică și ginecologie și acordă asistență în nașterea fiziologică, asigură îngrijirea femeilor cu afecțiuni ginecologice, evaluează și promovează sănătatea reproductivă în comunitate.”.
    b) se completează cu o poziție nouă 322202 cu următorul conținut:

Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei funcției
322202
Moașă (calificare medie)
2

    5) grupa de bază 5419 „Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare” se completează cu o poziție nouă 541906 cu următorul conținut:

Codul ocupației
Titlul ocupației
Codul categoriei funcției

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției ÎUTC
541906
Servant
 
 
 

    6) în grupa de bază 7114 „Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați”, titlul ocupației 711414 „Montator construcții din oțel și beton armat se modifică după cum urmează:
Codul ocupației
Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției ÎUTC
711414

Montator beton armat prefabricat

2-6
 
    7) grupa de bază 7126 „Instalatori și montatori de țevi” se completează cu două poziții noi: 712629 și 712630 cu următorul conținut:

Codul ocupației
Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției ÎUTC
712629

Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare

 
 
712630

Instalator instalații de încălzire și echipamente solare

 
 

    8) grupa de bază 7214 „Constructori și montatori de structuri metalice” se completează cu poziție nouă, cu următorul conținut:

Codul ocupației
Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției ÎUTC
721425

Montator construcții metalice

2-6
 

    2. În „Indexul alfabetic al ocupațiilor”:
    1) poziția 111104 „Avocat parlamentar” se expune în următoarea redacție:

111104

Avocat al Poporului

1
 
 

    2) după poziția 712609 „Instalator frigotehnist” se completează cu pozițiile, cu următorul conținut:

712629

Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare

 
 
 
712630

Instalator instalații de încălzire și echipamente solare

 
 
 

    3) se exclude poziția:
322102

Laborant în ocrotirea sănătății

2
 
 


    4) după poziția 222201 „Moașă” se completează cu poziția, cu următorul conținut:

322202

Moașă (calificare medie)

2
 
 


    5) poziția 711414 „Montator construcții din oțel și beton armat” se expune în următoarea redacție

711414

Montator beton armat prefabricat

 
2-6
 


    6) după poziția 711414 „Montator beton armat prefabricat” se completează cu poziția, cu următorul conținut:


721425
Montator construcții metalice
 
2-6
 

    7) după poziția 813189 „Serigraf” se completează cu poziția, cu următorul conținut:

541906
Servant
 
 
 
    8) se substituie codurile următoarelor ocupații:
    a) Asistent medical epidemiolog 222105 cu 322106;
    b) Asistent medical igienist 222106 cu 322107;
    c) Asistent medical în diagnostic de laborator 222109 cu 322108;
    d) Asistent medical în reabilitare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj, balneoterapie) 222113 cu 322109