OIFPSM455/2016
ID intern unic:  365147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 455
din  17.05.2016
cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă
cu privire la  dividendele ce urmează a fi achitate la buget
de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net
al întreprinderilor de stat şi municipale
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 985     Data intrarii in vigoare : 27.05.2016
    MODIFICAT
   
OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17


    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Formularul tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (Forma DPP16), conform anexei nr.1, precum și  modul de completare a acesteia, conform anexei nr.2 la prezentul ordin;
    2) Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16), conform anexei nr.3, precum și  modul de completare a acesteia, conform anexei nr.4 la prezentul ordin.
    2. Se abrogă Ordinul IFPS privind aprobarea formularelor de dări de seamă aferente dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr.417 din 12 iunie 2012 (Monitorul Oficial, 2012, nr.120-125, art.758).
    3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                              Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 455. Chişinău, 17 mai 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]