HGC652/2016
ID intern unic:  365171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 652
din  27.05.2016
сu privire la unele măsuri de executare
a Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006
Publicat : 03.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 151-155     art Nr : 720
    În scopul executării prevederilor art.39 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.85), precum şi al realizării măsurilor de control asupra asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se autorizează trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova pe sens de intrare în țară a autovehiculelor înmatriculate în străinătate la prezentarea către polițistul de frontieră a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabile pentru Republica Moldova.
    2. Se autorizează trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova pe sens de ieșire din țară a autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova la prezentarea către polițistul de frontieră a documentelor internaționale de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto eliberate de asigurătorii din Republica Moldova, care sînt confirmate prin datele din Sistemul informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, sau la prezentarea certificatului de asigurare de frontieră valabil pentru țara de destinație, emis sub garanția unui birou din străinătate, sau la prezentarea altor documente de asigurare auto valabile pentru țara de destinație.
    3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, autoritatea de supraveghere, în comun cu Biroul Național al Asiguratorilor Auto, va prezenta Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne specimenele autentificate ale documentelor internaționale de asigurare de răspundere civilă auto eliberate de asiguratorii licențiați din Republica Moldova și ale certificatelor de asigurare de frontieră emise sub garanția birourilor din străinătate.
    4. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.133 din 27 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 42-45, art. 161), cu modificările ulterioare, cuvîntul „externă” se substituie cu cuvintele „auto internațională”.
    5. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.763 din 2 iulie 2007 „Cu privire la unele măsuri de realizare a controlului asupra asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97, art.790);
    punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.312 din 5 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.340).

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                 Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 652. Chișinău, 27 mai 2016.