OSVC169/2016
ID intern unic:  365198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 169
din  24.05.2016
cu privire la completarea anexei nr.11 al Ordinului  nr.346-O
din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi  completarea  declaraţiei vamale în detaliu ”
Publicat : 03.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 151-155     art Nr : 993
    În conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 13.05.2016 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.134-139 din 20.05.2016, art.279), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrul procedurii vamale „42” se completează cu codul scutirii 039, după cum urmează:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

 PV, TV, Acciz, TVA

 

039

 

 

 

 

 


Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(135)

Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4 alin.(81);
Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997, art.28 lit.t1); pct.14 din Nota la anexa nr.2


Scutiri aplicate la importul:

- mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, mun.Chişinău, pentru anii 2016-2017:

- mărfurilor, destinate clădirii Parlamentului, şi anume:
a) aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului;

b) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetic;

c) alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale  videofonice;
d) aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în

acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. „Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Vitalie VRABIE

    Nr. 169-O. Chişinău, 24 mai 2016.