HGC708/2016
ID intern unic:  365247
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 708
din  03.06.2016
cu privire la completarea Regulamentului Consiliului
Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale
Publicat : 07.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 764
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 4 din Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera t) cu următorul cuprins:
    „t) reprezentantul societăţii civile, selectat prin concurs, conform procedurii stabilite de Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale”.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                     Vasile Bîtca

    Nr. 708. Chişinău, 3 iunie  2016.