LPC79/2016
ID intern unic:  365263
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 79
din  21.04.2016
pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010
cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 320
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, textul „membru al Consiliului Suprem al Magistraturii” se substituie cu textul „membru al Consiliului Superior al Magistraturii”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 79. Chişinău, 21 aprilie 2016.