HPC114/2016
ID intern unic:  365269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 114
din  27.05.2016
pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative,
zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 326
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – La punctul 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, după poziţia „- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei” se introduce o poziţie nouă:
    „- 1 iunie – Ziua Ocrotirii Copilului;”.
    Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta hotărîre.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 114. Chişinău, 27 mai 2016.