OMEC108/2016
ID intern unic:  365303
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 108
din  02.06.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 1011
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                     Octavian CALMÎC

    Nr. 108. Chişinău, 2 iunie 2016.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.108 din 02.06.2016


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

617
„CHERANG” S.R.L.
cod fiscal 1012600034193
Nr. 20M din 12 aprilie 2016
 
14.1
 
618
Î.C.S. „SOTEX-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1002600004096
Nr. 01/06 din 12 aprilie 2016
 
14.1
 
619
F.Î. „ROMANIȚA” S.A.
cod fiscal 1003605005497
F/nr. din 01 aprilie 2016
15.2
620
S.C. „RIDIAGER-SV” S.R.L.
cod fiscal 1004611003275
Nr. 08/2016 din 14 martie 2016
 
14.1
 
621
„TRICON” S.A.
cod fiscal 1002603000505
Nr. 01/06-04/16 din 08 februarie 2016
Nr. 15 din 11 martie 2016
14.3
 14.3
622
„BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr. 1/05 din 06 mai 2016
14.1
623
„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704
Nr. 2/05 din 12 mai 2016
14.1
624
Î.M. „FASHION GROUP” S.R.L.
cod fiscal 1002600035258
Nr. 01/2016 din 02 mai 2016
 
14.1
 
625
S.C. „VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 3 din 21 ianuarie 2016
 
14.3
 
626
Î.M. „AGO D-ORO” S.R.L.
cod fiscal 1013606001051
Nr. 01 din 24 mai 2016
14.1
627
F.I.E. „ȘALTOIANCA” S.R.L.
cod fiscal 1003600012894
Nr. 2 din 21 ianuarie 2016
Nr. 19/2016 din 19 mai 2016
14.1
14.1