LPC93/2016
ID intern unic:  365341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 93
din  13.05.2016
pentru modificarea articolului 55 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 333
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 55 alineatul (1) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, textul „infracțiunii prevăzute la art. 326” se substituie cu textul „infracțiunilor prevăzute la art. 1811, 256, 303, 314, art. 326 alin. (1) şi (11), art. 327 alin. (1), art. 328 alin. (1), art. 332 alin. (1), art. 333 alin. (1), art. 334 alin. (1) şi (2), art. 335 alin. (1) și art. 3351 alin. (1)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 93. Chișinău, 13 mai 2016.