EMO163/2016
ID intern unic:  365385
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 163
din  17.06.2016
E R A T Ă
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 163
    În hotărîrea Guvernului nr. 668 din 27 mai 2016 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 150, art. 712):
    La punctul 120 cifra „118” se va citi „119”, iar cifrele „115-118” se vor citi „116-119”;
    La punctul 121 cifrele „115-118” se vor citi „116-119”;
    La punctul 123 cifra „116” se va citi „117”.