LPC119/2016
ID intern unic:  365456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 119
din  02.06.2016
pentru completarea anexei nr. 8 la Legea
nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 363
    Articol unic. – La punctul 1 din notele la anexa nr. 8 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, după sintagma „Centrul Național Anticorupție” se introduce sintagma „ , Serviciul de Stat de Arhivă”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 119. Chişinău, 2 iunie 2016.