HGC768/2016
ID intern unic:  365496
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 768
din  17.06.2016
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.667
din 8 iulie 2005 și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 828
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.667 din 8 iulie 2005 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 98-100, art.748), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexele nr.1, 2, 4 și 5 se abrogă;
    2) la anexa nr.3, punctele 1 şi 9 vor avea următorul cuprins:
    „1. Administrația organizației particulare de pază este obligată să doteze personalul de pază și garda de corp cu uniformă de serviciu de culoare verde și însemne distinctive inscripționate cu denumirea și sigla organizației, legitimație de serviciu și, după caz, echipament de protecție, armă de serviciu și mijloace speciale, în timpul exercitării obligațiilor de serviciu.”;
    „9. Personalul de pază particulară şi şeful subdiviziunii de pază cu drept de port al uniformei de serviciu şi însemnelor distinctive sînt obligaţi să le poarte numai în timpul exercitării obligațiilor de serviciu.”
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                Octavian Calmîc
    Ministrul afacerilor interne                                    Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 768. Chişinău, 17 iunie 2016.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 768
din 17 iunie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1510 din 12 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Listei obiectivelor a căror pază nu poate fi efectuată de organizațiile particulare de pază” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.254-261, art.1571).
    2. Punctul 12 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    3. Punctul 13 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.242-244, art.938).
    4. Punctul 14 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 12 decembrie 2012 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1013).