HGM774/2016
ID intern unic:  365505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 774
din  20.06.2016
cu privire la preţurile de comercializare
a produselor social importante
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 834
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    În scopul executării prevederilor art. 4 lit. h) şi art. 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art. 681), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante, conform anexei nr.1.
    2. Controlul asupra respectării prevederilor prezentei hotărîri revine Inspecţiei Financiare şi Serviciului Fiscal de Stat din subordinea Ministerului Finanţelor.
    [Pct.2 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                             Octavian Armaşu

    Nr. 774. Chişinău, 20 iunie 2016.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 774
din 20 iunie 2016

REGULAMENTUL
de formare a preţurilor de comercializare
a produselor social importante
    1. Produsele se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri libere de vînzare, cu excepţia produselor social importante, prevăzute în anexa la prezentul Regulament, faţă de care se aplică măsurile reglementării de stat a preţurilor.
    2. Prezentul Regulament  se răsfrînge asupra tuturor subiecţilor lanţului de distribuţie a produselor social importante, în cazul în care nu sînt prevăzute reglementări speciale.
    3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    adaos comercial – component al preţului cu ridicata sau cu amănuntul, care reprezintă diferenţa dintre preţul de comercializare şi preţul de achiziţie/livrare a mărfurilor, indicat în documentele primare;
    preţ de achiziţie – preţul producătorului/distribuitorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont), a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în monedă naţională (lei), conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;
    preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont);
    procesare – activitate suplimentară desfăşurată de unitatea comercială în scopul pregătirii produselor pentru vînzare prin ambalarea / reambalarea acestora, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produselor (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, marcare etc.);
    rabat comercial (discount) – reducere din preţul furnizorului de produse (producător, importator, comerciant), convenită între părţi.
    4. Pentru produsele social importante se stabileşte următorul mod de formare a preţurilor de comercializare pe piaţa internă:
    a) produsele social importante se comercializează la preţuri de achiziţie/preţuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20%, cu excepţia pîinii şi a colacilor, pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăşi 10%;
    b) produsele social importante, atît din import, cît şi autohtone, care au fost supuse procesării în unităţile comerciale, se comercializează cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 40% cumulativ de la preţul de achiziţie/preţul de livrare.
    5. Comerciantul cu ridicata nu se consideră producător în cazul în care efectuează operaţiuni tehnologice de procesare fără a modifica caracteristicile produselor. Acesta poartă răspundere în calitate de producător conform Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 cu privire la protecţia consumatorilor în cazul depistării pe piaţă a produselor defectuoase din import, livrate pe piaţa internă de către comerciantul respectiv, în special dacă acesta aplică pe ambalaj logotipul său.
    6. În toate cazurile de comercializare a produselor cu aplicarea adaosului comercial limitat, indiferent de numărul de unităţi comerciale, mărimea adaosului comercial cumulativ nu trebuie să depăşească nivelul-limită stabilit de la preţul de achiziţie/preţul de livrare.
    7. La comercializarea produselor social importante persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să indice în documentele primare cu regim special (facturi/facturi fiscale) preţul de achiziţie/preţul de livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ aplicat.
    8. În cazul încălcării modului de formare şi aplicare a preţurilor pentru produsele social importante, persoanele juridice şi fizice poartă răspundere contravenţională, civilă sau penală conform legislaţiei în vigoare.

Anexă
la Regulamentul de formare
a preţurilor de comercializare
a produselor social importante

LISTA
produselor  social importante (pozițiile tarifare conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor)

    1. Pîine1 de pînă la 600 grame (1905)
    2. Colaci2 de pînă la 300 grame (1905)
    3. Lapte de consum de vaci cu un conţinut de grăsimi de pînă la  2,5% inclusiv (cu excepţia laptelui ultrapasteurizat – UHT)3 (0401)
    4. Chefir cu un conţinut de grăsimi de pînă la 1,0% inclusiv (0403)
    5. Brînză de vaci proaspătă cu un conţinut de grăsimi de pînă la 5% inclusiv, fără adaosuri (0406)
    6. Smîntînă din lapte de vaci cu un conţinut de grăsimi de pînă la 10% inclusiv (0401)
    7. Unt din lapte de vaci cu un conţinut de grăsimi de pînă la 79,0% inclusiv (0405)
    8. Ulei de floarea-soarelui, cu excepţia uleiului dezodorizat4 (1512)
    9. Făină de grîu, cu excepţia făinii din grîu durum5 (1101)
    10.  Orez, cu excepţia orezului de specialitate6 (1006)
    11.  Hrişcă (1008)
    12.  Crupe, inclusiv griş şi fulgi de ovăz (1103, 1104)
    13.  Preparate pentru sugari şi preparate pentru copii de vîrstă mică7 (0402)
    Note:
    1  Doar pîinea neambalată şi nefeliată, la fabricarea căreia se utilizează făină de grîu de calitatea I şi II, apă, sare alimentară, drojdie de panificație și aditivi pentru prevenirea bolii mesentericus.
    2 Doar colaci neambalați, la fabricarea cărora se utilizează făină de grîu, apă, sare alimentară, drojdie de panificaţie şi aditivi pentru prevenirea bolii mesentericus.
    3  Lapte supus procesului de ultrapasteurizare – produsul este expus la o temperatură foarte înaltă pe o perioadă foarte scurtă de timp (135º C timp de 2-4 secunde).
    4 Ulei de floarea-soarelui purificat de substanţele volatile gustative şi aromatice caracteristice.
    5  Produs obţinut prin măcinare, din grîu Triticum durum, la care tărîţele şi germenii se îndepărtează, iar endospermul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător.
    6 Orez de specialitate (orez Basmati, Jasmin, sălbatic, negru, roşu, mixt (multicolor), Carnaroli, Arborio).
    Produse definite conform Hotărîrii Guvernului nr. 338 din 11 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici”.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 774
din 20 iunie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 24 mai 1994 „Privind liberalizarea continuă a preţurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.180).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.293 din 26 martie 1997„Pentru modificarea şi abrogarea unor decizii ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.21, art.266).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 41 din 16 ianuarie 1998 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.111).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1196 din 9 decembrie 1998 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.114-115, art.1129).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 10 noiembrie 2000 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 335 din 24 mai 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1254).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 9 iulie 2002 „Cu privire la operarea unor modificări în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.1013).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 66 din 27 ianuarie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.75).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 1385 din 20 noiembrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.234, art.1422).
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 25 august 2004 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.1130).
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 1092 din 6 octombrie 2004 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 24 mai 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.1281).
    12. Punctul 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1360 din 8 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1558).
    13. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 13 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.298).
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 627 din 23 mai 2008 „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.92-93, art.619).
    15. Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 6 iunie 2008 „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.102, art.667).
    16. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418).
    17. Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.108-109, art.609).
    18. Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 23 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.129-130, art.744).
    19. Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 18 februarie 2011 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.32-33, art.121).
    20. Punctul 1 anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.242-244, art.938).
    21. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.1001).