LPC105/2016
ID intern unic:  365559
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 105
din  26.05.2016
privind modificarea și completarea Codului penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 391
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74,  art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 1261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1261. Mijloace din fonduri externe
    Prin mijloace din fonduri externe se înţeleg resursele financiare şi materiale alocate în calitate de granturi, subvenţii, credite, donaţii, împrumuturi, ajutor umanitar de către alte state, Comunitatea Europeană sau instituţii, organizaţii şi asociaţii internaţionale, persoane fizice sau juridice străine, garantate sau contractate de către stat, precum şi cele nerambursabile.”
    2. Articolul 240 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 240. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor
                             din împrumuturile interne sau din fondurile
                             externe
    (1) Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe, dacă fapta nu constituie o însuşire,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Utilizarea contrar destinaţiei a subvenţiilor, donaţiilor sau ajutoarelor umanitare în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (3) Utilizarea contrar destinaţiei a împrumuturilor interne, a granturilor, creditelor, precum şi a împrumuturilor externe, în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) săvîrşite:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) în proporţii deosebit de mari;
    c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 6 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 4 la 7 ani, iar persoana  juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    3. Codul se completează cu articolele 3321 şi 3322 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3321. Obţinerea frauduloasă a mijloacelor
                               din fonduri externe
    (1) Folosirea ori prezentarea de documente, înscrisuri sau date vădit  false, inexacte ori incomplete pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri externe, precum şi  omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de mijloace din fonduri externe, dacă fapta are ca rezultat obţinerea frauduloasă a acestor mijloace financiare,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni:
    a) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
    b) care au cauzat daune în proporţii mari;
    c) săvîrşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a  exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acţiunile  prevăzute la alin. (1) şi (2) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 8 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a  exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 3322. Delapidarea mijloacelor din fondurile
                             externe
    (1) Delapidarea mijloacelor din fondurile externe
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul     de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) în proporţii mari;
    c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) și (2) săvîrşite:
    a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
    b) în proporţii deosebit de mari;
    c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 10 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 6 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 105. Chișinău, 26 mai 2016.