LPC121/2016
ID intern unic:  365561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 121
din  02.06.2016
pentru modificarea articolului 1751 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 395
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 1751 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1751. Ademenirea minorului în scopuri
                              sexuale
    (1) Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în vederea stabilirii unei întîlniri cu un minor, cu scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni privind viața sexuală, dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de întîlnire,
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) împotriva unui minor aflat într-o situație de neputinţă, care se datorează unei boli sau dizabilități;
    b) de către un membru al familiei minorului, de către o persoană care locuia cu minorul sau de către persoana în a cărei îngrijire, sub a cărei protecție sau la a cărei educare ori tratament se află minorul;
    c) de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru o infracțiune cu caracter sexual sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 121. Chișinău, 2 iunie 2016.