LPC124/2016
ID intern unic:  365565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 124
din  02.06.2016
pentru modificarea articolului 203 din Codul contravențional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 397
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 203 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 203. Încălcarea regulilor de conduită
                             de către pasagerii şi conducătorii
                             vehiculelor
    (1) Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor de tren şi alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în trenul de mărfuri
    se sancţionează cu amendă de pînă la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
    (2) Aruncarea deşeurilor şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa vehiculului, vagonului şi peste bordul navei
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 124. Chișinău, 2 iunie 2016.