LPC142/2016
ID intern unic:  365571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din  17.06.2016
pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII
din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de asistență medicală
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 403
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatele (5) și (6) se abrogă.
    Art. II. – Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 142. Chișinău, 17 iunie 2016.