HGM796/2016
ID intern unic:  365598
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 796
din  25.06.2016
cu privire la aprobarea componenţei nominale a
Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale

de Asigurări Sociale
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 860
    MODIFICAT
   
HG42 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.48
    HG438 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.517


    În conformitate cu prevederile articolului 45 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului de Administraţie din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul Consiliului vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate în aceste funcţii, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.650 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.718).

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Stela Grigoraş

    Nr. 796. Chişinău, 25 iunie 2016.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 796 din 25 iunie 2016
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale
de Asigurări Sociale

    Cebotari Svetlana                    –    ministru al sănătății, muncii și protecţiei
                                                         sociale, preşedinte al Consiliului de
                                                         Administraţie
    Rusu Nelea                              –    secretar de stat al Ministerului Sănătății,
                                                         Muncii și Protecţiei Sociale (în domeniul
                                                         asigurărilor sociale și medicale)
    Costin Iulia                              –    secretar general de stat al Ministerului
                                                         Economiei și Infrastructurii
    Semeniuc Marina                     –    șef al Secției finanțele în sănătate și
                                                         protecție socială a Direcției politici
                                                         bugetare sectoriale, Ministerul Finanţelor
    Cerescu Leonid                       –    preşedinte al Confederaţiei Naţionale a
                                                         Patronatului din Republica Moldova
    Caminschi Vlad                        –   director executiv al Confederaţiei
                                                         Naţionale a Patronatului din Republica
                                                          Moldova
    Albulesa Dumitru                      –   director executiv al Uniunii Transportatorilor
                                                         şi Drumarilor din Moldova
    Hîncu Mihail                             –   vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale
                                                         a Sindicatelor din Moldova
    Tricolici Valeria                        –    preşedinte al Federaţiei Sindicatelor
                                                         din Domeniile Cooperaţiei de Consum,
                                                          Comerţului şi Antreprenoriatului din
                                                          Republica Moldova
                                                          „MOLDSINDCOOPCOMERŢ”
    Onici Victor                              –    preşedinte al Federaţiei Sindicatelor
                                                          Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi
                                                          de Asigurări din Republica Moldova
    Armaş Alexei                            –   preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a
                                                         Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului
                                                          Afacerilor Interne din Republica Moldova
    Buştiuc Mircea                          –   vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti
                                                         „Societatea Invalizilor din Republica
                                                          Moldova
    [Anexa în redacția HG42 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.48]
    [Anexa în redacția HG438 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.517]