HGO810/2016
ID intern unic:  365609
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 810
din  29.06.2016
cu privire la prelungirea moratoriului
asupra controlului de stat
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 871
    În temeiul prevederilor art.5 al Legii nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art.150), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se prelungeşte moratoriul asupra controlului de stat, în condiţiile stabilite de Legea nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, pentru o perioadă de trei luni, începînd cu 1 iulie 2016.
    2. Ministerul Economiei va prezenta Guvernului, după finalizarea perioadei prelungite a moratoriului, un raport cu privire la numărul demersurilor examinate referitoare la iniţierea controlului de stat la faţa locului şi deciziile luate.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc

    Nr. 810. Chişinău, 29 iunie 2016.