OMEC127/2016
ID intern unic:  365613
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 127
din  27.06.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 1112
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                Octavian CALMÎC


    Nr. 127. Chişinău, 27 iunie 2016.


Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 127 din 27.06.2016

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero

 
Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

628
Î.M. „AYDISU” S.R.L.
cod fiscal 1007600018735
Nr. 5/2016 din 31 mai 2016
 
14.1
 
629
„GEOTEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012602005179
Nr. 5/2016 din 31 mai 2016
 
14.1
 
630
„LUXTORE” S.R.L.
cod fiscal 1011600000139
Nr. 1/06 din 01 iunie 2016
14.1
631
„AKSAR COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1013600039140
Nr. 01 din 30 mai 2016
Nr. 26 din 27 ianuarie 2016
14.1
14.1
632
„REZUAN” S.R.L.
cod fiscal 1003600059750
Nr. 01/06-13/16 din 01 iunie 2016
 
14.1
 
633
S.C. „DI VOICU” S.R.L.
cod fiscal 1007600064488
Nr. 2 din 27 mai 2016
14.1
634
F.I.E. „ȘALTOIANCA” S.R.L.
cod fiscal 1003600012894
Nr. P/MMS-34/16 din 03 iunie 2016
14.1
635
Î.C.S. „IDEA MODA” S.R.L.
cod fiscal 1009600038410
Nr. 3/05 din 24 mai 2016
14.1
634
Î.C.S. „MARTHATEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600059761
Nr. 10 din 11 mai 2016
14.1
635
S.C. „TRANSCROMATIC” S.R.L.
cod fiscal 1004600058392
Nr. 20 din 30 mai 2016
14.1
636
„STIL” S.A.
cod fiscal 1003611011541
Nr. 16/02 din 17 iulie 2016
14.1