RMO184/2016
ID intern unic:  365654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 184
din  01.07.2016
R E C T I F I C A R E
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 255
    Anexa nr. 8 este parte componentă a Ordinului ministrului finanţelor nr. 79 din 8 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 163-168 din 17 iunie 2016.

    anexa nr.8