ECSMC1169/2016
ID intern unic:  365716
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 1169
din  08.07.2016
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 455/19 din 21 iunie 2016
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 1169
    Consiliul Superior al Magistraturii
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă completarea pct. 8 alin. (3) din Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, cu următoarea frază: “cu excepția Curții Supreme de Justiție”.
    2. Copia prezentei hotărîri se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md), iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei.

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI PLENULUI

    CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII                      Victor MICU