LPC130/2016
ID intern unic:  365786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  09.06.2016
pentru completarea articolului 109 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 446
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează în final cu textul  „ , dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenție  în ultimii cinci ani”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 130. Chişinău, 9 iunie 2016.