OMEC144/2016
ID intern unic:  365846
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 144
din  08.07.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa
la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1177
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                          Octavian CALMÎC

    Nr. 144. Chişinău, 8 iulie 2016.


Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 144 din 08.07.2016
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero

 
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

637
Î.C.S. „MARTHATEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600059761
Nr. 1/16 din 31 mai 2016
 
14.1
 
638
Î.C.S. „DI COSIMO” S.R.L.
cod fiscal 1006603001511
Nr. 20 din 22 iunie 2016
 
14.1
 
639
„PROELINICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
F/Nr. din 01 iunie 2016
14.1
640
Î.C.S. „STEAUA-REDS” S.A.
cod fiscal 1003600134099
Nr. 01/06-15/16 din 20 iunie 2016
14.1
641
„FASHION-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1011600014781
Nr. 01/06 din 14 iunie 2016
14.1